KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. DESEMBER 2023

-I dag begynner vi et nytt leseår, år B, i søndagsmessene, og leseår 2 for hverdagsmessene.

-Det vil på grunn av arbeider på kirken være midlertidig parkering forbudt- skilt ned mot porten til Christies gate.

-Studentforeningen Fides har samling etter den engelske messen kl. 18 på søndager. Fremmøte på kirketrappen.

-Det blir adventskonsert med gymnaskoret i kirken på onsdag den 6. desember kl. 10.30.

-Det har oppstått et akutt behov i Caritas Bergen for en deltidsvikar for daglig leder. De trenger helst noen som har erfaring med planlegging og økonomistyring, og søknadsskriving inn mot det offentlige. Stillingsomfanget og lengden er åpent. Ta kontakt med styreleder Erik Andvik, tlf. 45476056 for mer informasjon.

-St. Paul Menighet søker menighetssekretær i 80% stilling, med tiltredelse snarest og senest 1.3.2024. Vi ser etter en arbeidsom, serviceinnstilt, proaktiv og imøtekommende person som kan håndtere en kombinasjon av administrative arbeidsoppgaver, sentralbord, resepsjon og annet forefallende arbeid tilhørende menighetskontoret i en travel arbeidshverdag. Se oppslag for mer informasjon.

– Neste søndag, den 2. søndag i Advent er St. Paul menighet ved Dom Gregor ansvarlig for andakt og lystenning på Fløien kl. 13.15. Vi får 20 gratis-billetter til Fløibanen; de vil bli delt ut ved den nedre stasjonen til Fløibanen.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.