Tavlekors i vår kirke – Solrunn Nes

Det ikonografiske tavlekorset i vår kirke er malt av vårt menighetsmedlem og kunstner Solrunn Nes. De eldste i menigheten husker utsmykningen fra før 1970-tallet, mange flere av oss husker Weidemannskorset som preget alteret i 20 år fra 1972 til 1992. Nå kan man se denne karakteriske Weidemannskunsten i St. Paul skoles atrie.

Det var på 1990-tallet at daværende sogneprest Bernt Eidsvig sammen med en del kunsteksperter fra menigheten utarbeidet en plan for fornyelse og endring av utsmykningen av kirken. Det gamle Tabernaklet kom tilbake og det ble besluttet å bestille et tavlekors hos kunsthistoriker og ikonmaler Solrunn Nes. Tavlekorset er ikke en kopi, men et originalverk i italiensk-byzantinsk stil. «Det er ikke den døde Jesus på korset vi ser, men den levende Kristus, preget av ro og verdighet, men også av menneskelighet» skriver Gunnar Danbolt i menighetens jubileumsbok i 2008.

Videre bestilte menigheten også forsiden på de to lesepultene og en frontale til alteret.

Du kan lese mer om Solrunn Nes og ikonmaling og bli kjent med kunstneren gjennom to videoer.

Først et portrettprogram på norsk laget for EWTN Norge:

Så en annen film fra YouTube med engelsk tekst: