Ministranttjeneste

Søndag 4. februar etter høymessen fikk femten ministranter gradsopprykk i sin tjeneste ved alteret. Fargene på båndet til korset ministrantene har på varierer avhengig av erfaringen i ministranttjenesten. Vi gratulerer!

Hvis du har lyst å være ministrant, snakk med Dom Gregor.