Kunngjøringer søndag 11. februar 2024

– Onsdag, 14. februar er Askeonsdag. Det er messe på Marias Minde kl. 9. I St. Paul kirke er det filippinsk messe kl. 16.30, polsk messe kl. 17.30 og norsk høymesse kl. 19.00. Fjorårets palmegrener kan leveres på menighetskontoret før den 13. februar. De vil bli brent og asken brukt til askekorsene.

– Alle er velkomne til informasjonsmøte om «Konsekrasjon til Jesus gjennom Jomfru Maria» fredag, 16. februar, kl. 17.30 på personalrommet på St. Paul skole, se plakat.

– Biskopen kommer på besøk i begynnelsen av mars, og vi vil gjerne gjøre det fint i menigheten vår og rydde våre lokaler. Menighetsrådet inviterer derfor til DUGNAD lørdag, 17. februar 2024 mellom klokken kl. 09:30-17:00. Alle grupper som bruker lokalene, må stille til dugnad denne dagen. Men andre medlemmer fra menigheten er også hjertelig velkommen å hjelpe til!

– Eldre katolikker inviteres til samvær hver mandag i fastetiden i Birgittakjelleren kl. 12.  Det blir te, kaffe, prat og sang. Første gang mandag, 19. februar.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Vårens ekteskapskurs starter mandag, 19. februar kl. 18-20 og går 4 mandager fremover. Påmeldinger tas imot av menighetskontoret eller av en av prestene.

– Mandag til onsdag i skolens vinterferie arrangerer menigheten «bo-hjemme-leir» på St. Paul skole fra kl. 10-16 for alderen 9-19 år. Se oppslag om påmelding til katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand.

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.