KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. FEB 2024

 • Eldre katolikker inviteres til samvær hver mandag i
  fastetiden i Birgittakjelleren kl. 12. Det blir te, kaffe,
  prat og sang. Første gang er mandag, 19. februar.
 • Vårens ekteskapskurs starter også mandag,
  19. februar, kl. 18-20 på skolens personalrom.
 • Tusen takk til alle som stilte til dugnad den siste uken
  og på lørdag. Vi fikk gjort mye og er veldig glade for at
  vi nå har ryddete og rene lokaler til biskopens besøk!
 • Hvis noen ønsker å snakke med biskopen personlig
  under besøket 01.-03.03.2024, kan de melde sin
  interesse til sognepresten. Hans epost-adresse er:
  alois.brodersen@katolsk.no
 • Caritas sin fasteaksjon for 2024 er i gang. Det ligger
  små papirbøsser bak i kirken som kan tas med hjem for
  innsamling av penger. Støtten går til nødlidende
  mennesker som er rammet av fattigdom, sult og utenforskap
 • Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til
  kirkekaffe i krypten.