Bispevisitasen

Det har vært en travel helg i menigheten med besøk av biskop Eidsvig. Han har snakket med mange og vært både på Marias Minde og i kirken og kontorene i sentrum.

Et stort høydepunkt i helgen var den pontifikale høymessen i St. Paul kirke hvor Erik Andvik mottok kandidaturet for det permanente diakonatet.

Etter høymessen var det stor kirkekaffe i skolens gymsal hvor mange fikk mulighet til å hilse på biskopen