Bo-hjemme-leiren

Mandag til onsdag i skolens vinterferie arrangerte vi som i fjor bo-hjemme-leir i menigheten. Der var omkring 50 barn og unge i alderen 8-19 år som var med oss kl 10-16 disse dagene. Ansvarlige og medvirkende på leiren var: Dom Gregor, P. Renè Beshman, Mor Teresa-søstrene, Johannes Aakvaag og kateket Reidun Jofrid Kleppestrand.

Temaet for leiren var: Botens gjerninger sammen med Jomfru Maria. Vi feiret messe, ba rosenkransen og Angelus, gikk korsveien og til skriftemål. Noe av tiden var vi oppdelt i grupper etter alder, med ulike tema og aktiviteter og ballspill i gymsal og ute.

Her er noen av de fornøyde barna på slutten av leiren!

Stor takk til frivillige fra Maria-legionen som lagde mat til oss under disse dagene!