KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. APRIL 2024

– Mandagene i aprilmåneden inviteres eldre katolikker til samvær i Birgittakjelleren etter kl. 11-messen. Det blir te, kaffe, prat og sang.

St. Paul menighet gjennomfører kirketelling lørdag og søndag, 20. og 21. april. Alle messebesøkende i St. Paul kirke, på Marias Minde og i Sogn og Fjordane telles disse dagene.

– Menigheten vil arrangere pilegrimstur til Polen 16-23. september. Det blir informasjonsmøte om turen neste søndag, 21. april, etter høymessen i arenaen på skolen.

– Caritas Bergen kaller inn til årsmøte, tirsdag 23. april, kl. 18.00 i lokalene til Caritas Bergen, Sigurdsgate 8. Alle medlemmer av St. Paul menighet som har fylt 18 år, kan delta på årsmøtet med tale- og stemmerett. Se oppslag med saksliste på kirketavlen.

– Siste helgen i april feires 1. kommunion og første helgen i mai feires ferming i vår menighet. Menighetskontoret har både kort, bøker og andre fine gaver til salgs og holder derfor kveldsåpen tirsdag, 16. og tirsdag, 23. april frem til kl. 19:00. Forhåndsbestilte konfirmasjonslys kan også hentes da.

————————————————————-

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.