Takk og hilsen fra Santiago de Cuba

Over to hundre palmer ble solgt på Palmesøndag i år. Inntekten kom på 19.163 kr. Sammen med en gave på 5000,- kunne man overføre til sammen 24.163 kr til Kristus Konge menighet i Santiago de Cuba. Sognepresten i Kristus Konge menighet, p. Grzegorz Kozioł, har sent oss Påskehilsen og takkebrev hvor han forteller om menigheten og deres største utfordringer og hvordan St. Pauls menighets giverglede hjelper dem i hverdagen. Pater Kozioł skriver følgende:

Det finnes mange enslige og syke i vår menighet og det er de som trenger støtte mest. Pengegaven fra St. Paul menighet vil hjelpe oss til å øke vår hjelp til de tregende på flere måter.  

Det er flere titalls personer, som trenger mat mot slutten av hver måned – vi vil øke antall måltider som vi forbereder for dem hver uke. Det er mange i vår menighet som bor i meget dårlige kår, ofte enslige mødre, som vi hjelper ved å kjøpe mat og renholdsartikler og håper å finne bedre boliger for dem i fremtiden. Vi har katekese for over 60 barn som forbereder seg hver lørdag til dåpen og til første kommunion. De får måltid i menigheten fordi mange av dem kommer til kirken uten å spise frokost hjemme.

Dagens situasjon i Cuba er dramatisk. Til og med de eldste mennesker husker ikke en så alvorlig krise. De siste ukene protesterte mange folk mot matmangel og flere ble varetekstfengslet. Sultne mennesker henvender seg til oss hver dag og ber om mat eller penger til å kunne kjøpe mat. Behovet er stort, derfor må vi bruke midlene vi har med omhu og prioritere de som tilhører vår menighet, selv om det finnes mange flere trengende. Vi håper og ønsker at situasjonen forbedrer seg og at alle mennesker kan leve et verdig liv og ingen skal mangle vårt daglige brød som vi ber om hver eneste dag i Herrens bønn.

Jeg ønsker å utrykke dyp takknemlighet for deres gave på vegne av meg selv og hele menigheten. Og jeg ber dere om forbønn for misjonærer i Cuba og for hele det kubanske folk.

Måtte den oppstandne Herre Jesus velsigne dere, deres familier og hele St. Paul menighet.

Pater Grzegorz Kozioł