Konsert i Johanneskirken

På grunn av forsinkelser og usikkerhet om det er mulig å bli ferdig med Casavantorgelet i St.Paul kirke,  er det bestemt at konserten med den franske mesterorganisten Olivier Latry flyttes til JOHANNESKIRKEN  Denne vil finne sted lørdag 31.okt kl 19.30
Lørdag 31.oktober kl 14 MØTE MED CASAVANTORGELET  –  ST.PAUL KIRKE  – prosjektets konsulent, Anders Johnsson og kirkens organist, Amund Dahlen orienterer om hvorfor et gammelt Casavantorgel er havnet i Bergen