KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. OKT. 2015

– Denne søndagen, 18.10. er «Verdensmisjonssøndag». Kollekten går til De Pavelige Misjonsverker ved Missio Norge.

– Det er kirkekaffe for 4-åringene og familiene deres i kantinen på skolen etter høymessen.

– Det skal startes nye grupper i den gode hyrde katekese for 3-6-åringene. Påmelding skjer til menighetskontoret. Brosjyrer om Den gode Hyrdes katekese finnes ved kirkens utganger.

– Morgenessen på Florida, onsdag 21. oktober faller bort.

– Neste søndag, den 25. oktober, begynner vintertiden og klokkene stilles en time tilbake. Dvs. at man kan sove en time lenger om morgenen.

– Ekteskapskurset i høst starter opp onsdag den 28.10. kl. 18.30, på lærerværelset på St. Paul skole. Kurset går over 5 onsdager frem til 25.11. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på kurset. Se plakat utenfor kirken og på web-siden under «katekese og kurs». Det vil bli holdt et nytt kurs til våren.

– Søknadsfristen til St. Paul Skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.