KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. OKT. 2015

– Kommende søndag feirer vi Allehelgen. Da er det vanlig søndagsmesseprogram.

– Merk at det nye orgelet velsignes av biskop Schwenzer under høymessen, søndag, 1. november kl. 11.

– Mandag den 2. november er Alle Sjelers dag. Da er alle messene viet bønnen for de avdøde. Man kan levere messestipendier til presten i sakristiet før hver messe. Man kan også levere dem på menighetskontoret i uken før 1. nov. Husk å skrive navn på familien som det skal bes for utenpå og hvilken messe navnet skal leses i.

– Det skal være gudstjeneste på Møllendal kirkegård både 1. og 2. november. Søndag 1. nov. er det oppmøte kl. 16 foran kapellene på Møllendal. Prosesjonen begynner kl. 16.30. Mandag den 2. november er det oppmøte fra kl. 13.30 og prosesjonen går kl. 14.00. Vi går til gravene for søstre og prester og andre, for å velsigne gravene og be for våre kjære avdøde.

– Fra 3. november t.o.m 6. november bes det hver kveld kl. 19.30 rosenkrans for de avdøde.

– St. Paul Skole minner om at søknadsfristen for inntak til 1. og 8. klasse i 2015, altså neste høst, er 15.november 2015. Det gjelder barn som er født i 2010 og som skal begynne i 1. klasse, – og barn som er født i 2003 og skal begynne i 8. klasse. Søknadsskjema finnes på websiden www.stpaul.no eller hentes i resepsjonen på skolen.