KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. november 2015

Søndag 15. november blir det tatt opp ekstra kollekt ved utgangen etter messene til støtte for Den Katolske Kirke i Kasakhstan. Vår tidligere kapellan pater Dariusz Buras, ble av pave Frans i mai i år utnevnt til apostolisk administrator i Atyrau i Kasakhstan. 0,6% av befolkningen er katolikker mens over 93 % er muslimer. Kirken arbeider med katekese både for unge og voksne, med karitative oppgaver og ikke minst med bygging av to kirker. De får ingen støtte fra myndighetene. La oss vise vår solidaritet med katolikker i dette muslimske og post-kommunistiske landet og støtte vår tidligere kapellan med bønn og med penger.

Siden vår menighetssekretær skal opereres i en fot, trenger vi vikar for henne fra ca. begynnelsen av januar 2016. Vikariatet blir i ca 3 mnd. Dette er en 70% stilling. Søker må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, være katolikk og vant til kontorarbeid og data, beherske norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig og gjerne andre språk. Interesserte kan henvende seg til sognepresten, Dom Alois Brodersen, innen 10.12.2015.

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.