Barmhjertighetens år

Barmhjertighetensår

Søndag den 13.12. åpner vi Den hellige dør i St. Paul Kirke, som skal være åpen i Barmhjertighetens år. Det skjer i høymessen kl. 11.

 

BØNN FOR BARMHJERTIGHETENS JUBELÅR

8. desember 2015 – 20. november 2016

Herre Jesus Kristus, du som har lært oss å være barmhjertige som vår himmelske Far, og som har fortalt oss at hver og en som ser deg, ser Ham. Vis oss ditt ansikt, og vi vil bli frelst.

Ditt kjærlighetsfylte blikk befridde Sakkeus og Matteus fra pengenes slaveri, den prostituerte kvinnen og Magdalena fra å søke lykken kun i det skapte; det fikk Peter til å gråte etter å ha fornektet deg, og forsikret den angrende røveren om paradis. La oss alle få høre, de ordene du sa til den samaritanske kvinnen, som om de var stilet til hver enkelt av oss: «Dersom du kjente Guds gave!»

Du er den usynlige Faderens synlige ansikt, du er det synlige ansikt til den Gud som viser sin makt fremfor alt gjennom tilgivelse og barmhjertighet: La Kirken være ditt synlige ansikt i verden, den oppstandne og forherligede Herrens ansikt.

Du har villet at dine tjenere også skulle være kledd i svakhet, slik at de skulle føle rettferdig medlidenhet med dem som befinner seg i uvitenhet og på avveier: La enhver som kommer til dem føle seg ventet, elsket og tilgitt av Gud.

Send din Ånd og hellige hver og en av oss med hans salving, slik at dette Jubelåret for Barmhjertighet må bli et nådens år fra Herren, og at din Kirke med fornyet iver må bringe gledesbud til de fattige, forkynne frihet for de fangne og undertrykte, og gi de blinde synet tilbake. Vi ber om dette på Marias, Barmhjertighetens Mors forbønn, du som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd fra evighet til evighet.

Amen. PAVE FRANS

 

Bønn og annen informasjon kan lastes ned her:

Bønn på norsk

Prayer in English

Modlitwa po polsku

Om barmhjertigheten