Mer om Den hellige dør i vår kirke – se video

Nå kan du se video fra søndag 13.des.

Vi minner om at døren vil være åpen hele Barmhjertighetens år.

Du kan få avlat hvis du:

  • Tar valfarten til Den hellige dør .
  • Går til skriftemål.
  • Deltar i feiring av den Hellige Messe.
  • Reflekterer over Barmhjertigheten.
  • Ber for paven og for pavens intensjoner.

Les mer