Ferdinands jubileumskonsert

Lørdag 23. januar fikk vi den første av Ferdinands jubileumskonserter hvor vår organist Amund Dahlen spilte variert musikk fra noen transkripsjoner av Bach, fransk barokk og til moderne komponister som Arvo Pärt.  Bach er en «must» for enhver organist og det gav en god innledning på konserten. Kirkens Casavant orgel iboende kvaliteter og organistens dyktighet kom bedre frem i lyset – eller i lyden – ved den franske Louis-Nicolas Clerambaults Suite du Deuxieme ton, hvor bl.a. clarinette (bas de cromorne) og fløyte toner skapte en spesiell stemning.   Arvo Pärts Pari intervallo , en komposisjon viet til en avdøde venn, førte oss inn i mer melankolsk atmosfære mens avsluttende Bolero de Concert av Lefebure-Wely ga en glimrende mulighet til å vise orgelets muligheter i mer festlig og profan musikk.

Likevel den største opplevelsen og gåten var Impress 2 – Lumen ad relevationem gentium av en relativ ukjent komponist Alliere (f.1958). Siden Lumen ad evelationem gentium er vanligvis en av antifonene som brukes under lysprosesjonen ved kyndelsmesse 2.februar blir det kanskje mulighet til å høre den igjen?

Konsertene vil finne sted lørdag 27.februar kl 16, lørdag 9.april kl 15(denne dagen vil alle elever og lærere i Orgelklubben delta), lørdag 23.april kl 16,lørdag 28.mai kl 16 og lørdag 25.juni kl 16. De som spiller på konsertene er Mariko Takei, Harald Holtet, Sigurd Øgaard elever fra Orgelklubben Ferdinand og kirkens egen organist Amund Dahlen.