Velkommen til militærvalfart 2016

03e22235-cdc4-423e-86cd-8fcf8e4215a2Den katolske kirke arrangerer militærvalfart fra Oslo til Lourdes 16 – 26. mai 2016. Dette er en unik mulighet for katolske (og andre) soldater til å reise på pilegrimsreise til Lourdes sammen med tusener av andre soldater fra mange land, og også med en god del fra Norge. Forsvaret har egne permisjonsregler.  Nærmere opplysninger fås i vår menighet hos p. Tao. Les mer på katolsk.no  eller hent brosjyren om valfarten her