Menighetsrådsvalget 2016

Plakat Menighetsrådsvalget 2016Nytt menighetsråd velges 11. og 12. juni. Det skal velges 6 medlemmer – fra kandidatlisten ovenfor.

Alle som er registrerte som medlemmer i vår menighet, er over 16 år og har mottatt fermingens sakrament kan stemme.

BRUK DIN STEMMERETT !

Menighetsrådet hjelper til med å fremme det pastorale arbeid i menigheten og er et rådgivende organ for sognepresten. Les mer om menighetsrådets oppgaver i vår menighet.