Søknadsfristen for opptak på St Paul skole

skoleSøknadsfristen for opptak på St Paul skole er 15.november. Dette gjelder opptak til 1.og 8.klasse, skolestart august 2017.