KUNNGJØRINGER SØNDAG 9. OKT. 2016

tn_IMG_2813 (2)– Pave Frans vil tirsdag den 1. november, feire en messe på Swedbank Stadion i Malmø. Messen begynner kl. 09.30 og man kan slippe inn mellom kl. 06.30 og 09.00. De som er interessert i å få billetter til denne messen, kan sende en mail til menighetskontoret «bergen@katolsk.no» innen 11. oktober. Man må selv organisere reise og opphold.

– Legfransiskanerne inviterer til foredrag i skolens kantine, tirsdag den 11. oktober kl. 19.45. Broder Bjarne Falkanger vil snakke om pavens encyklika «Laudato Si», om vårt felles ansvar for jorden.

-Søknadsfristen for opptak på St Paul skole er 15.november. Dette gjelder opptak til 1.og 8.klasse.

– Ekteskapskurset i høst starter opp mandag den 24.10. kl. 18.30, på lærerværelset på St. Paul skole. Kurset går over 5 mandager frem til 28.11. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på kurset. Se plakat utenfor kirken og på web-siden under «katekese og kurs». Det vil bli holdt et nytt kurs til våren.

——————————————————————–

 (I høymessen) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.