Allesjelersdag

På Allesjelersdag var en gruppe på omtrent 35 personer samlet på Møllendal kirkegård. Det ble bedt og tent lys på graver til prester, søstre og andre som var begravet her.

For de som ikke kunne være med denne dagen blir det en ny mulighet søndag 6. november kl. 16.30.

Her kommer noen bilder:

Prosesjon

Prosesjon

Ved graver til Franciscus Xavierius søstre

Ved graver til Franciscus Xavierius søstre

Ved gravene til engelske soldater

Ved gravene til engelske soldater