KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. NOV. 2016

tn_IMG_2813 (2)– I dag leder de polske prestene kirkegårdsgangen på Møllendal kirkegård. Det begynner kl. 16.30. Alle er hjertelig velkommen til å gå med og be for våre avdøde.

– Katolsk Forum har møte igjen tirsdag, 15. november kl. 19.45 på skolens personalrom. Prof. Gunnar Danbolt snakker om: “Reformasjonen og billedkunsten” Gunnar Danbolt er emeritert professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

– Vi minner om at søknadsfristen for opptak på St. Paul skole er 15.november. Dette gjelder opptak til 1.og 8.klasse 2017.

 ————

(I høymessen)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.