Vellykket Pastoralrådsmøte i OKB

pastoralradet1Den 24.-26. oktober kom det nye Pastoralrådet i OKB sammen på Mariaholm for å fastsette nytt program for de kommende to år, og for å velge nytt Arbeidsutvalg (AU). Vår menighet var godt representert ved PRO representant Quoc-Long Nguyen; Marcin Fojcik fra Førde var til stede som representant for polakker i OKB og Ewa Bivand som medlem i valgkomiteen.

Dag Albert Bårnes (Asker og Bærum) ble gjenvalgt om ordstyrer i PRO (biskopen er formann), og Arbeidsutvalget består av Trong Dinh Tran (Haugesund), Hans Kristian Jakobsen (Stavanger) og Gunnhild Bærø (Tønsberg).

Hovedtemaet for dette møtet var livsvern og menneskeverd. Det ble fokusert på omsorg for de funksjonshemmede i våre menigheter, og på det ufødte liv. Det ble også anledning for biskop Eidsvig til å informere om «rikets (OKBs) tilstand»; OKBs samfunnskontakt, Ingrid Joys, fortalte om sitt arbeid vis-a vis myndighetene og andre trossamfunn, mens Mladen Praljak presenterte foreløpige resultater fra den store undersøkelsen om de nasjonale gruppenes aktiviteter i våre menigheter.

Programmet for de to neste årene skal inneholde følgende temaer: Menigheten som arbeidssted, Katolikk i dagens Norge, Familie, Kirken som samfunnsaktør og katekesen.

Stemningen var flott, og Mariaholm var et vakkert sted å være i høstfargene. Det var også tid til messe og vesper i kapellet og til mange gode kveldssamtaler.

pastoralradet2