Økumenisk gudstjeneste 2. pinsedag

Vi er sammen i Kristus.

Som hvert år kom kristne fra flere kirkesamfunn til Kristkirketomten på 2. pinsedag for å høre Guds ord og be sammen. Også St. Paul menighet var representert med sognepresten Dom Alois Brodersen, pater Erik Holth, søstrene fra alle tre kongregasjoner og legfolk. Lesningene – om folk fra bl.a. Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Frygia, Egypt og Libya, om innflyttere fra Roma. arabere, jøder og proselytter som forkynte Guds storverk på hvert sitt språk! ble lest på norsk, swahili og tamil, og Evangelieteksten på norsk og på engelsk. Vi bad for vår by, for liv, for fred, for skaperverket, for våre brødre og søstre både i Bergen og over hele verden og for ofrene for terror i alle land hvor det skjer og særlig for ofrene for terrorangrepet i London på pinseaften.

Det er godt å samle seg på gammel kirketomt som vitner om kristendom og den katolske tro i Norge i middelalderen. Og det er godt å være sammen i dag. Selv om det er mye som vi er ikke enige om med våre brødre fra andre kirkesamfunn, i møte med dagens mer og mer sekulære verden er det enda viktigere å stå sammen og vitne om Kristus. Katolske kristne bør «tyde tidens tegn og ivrig ta del i det økumeniske arbeid», som allerede Vatikankonsilets fedre oppfordret oss til.

 

 

 

tn_IMG_4388

tn_IMG_4394tn_IMG_4395 (2)tn_IMG_4401 (2)tn_IMG_4407 (2)tn_IMG_4426 (2)