KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. JUNI 2017

Kosciol

-I dag er det konfirmantinnskrivning for nye konfirmanter, født 2004. Det blir informasjonsmøte og påmelding i skolens auditorium like etter høymessen.

-Det blir lovsang og tilbedelse etter messen på lørdag 17. juni kl. 19 med studenter fra menigheten. Alle er hjertelig velkommen.

– Søndag den 18. juni blir det Kristi Legemsfest. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke kl. 14.00 med prosesjon til altere på Museumsplassen, John Lunds Plass, ved Lille Lungegårdsvann og Festplassen. Barna vil få forfriskninger i skolegården ved avslutningen. Ta dere tid til å være med på denne markeringen av vår tro.

– Det er trykket opp brosjyrer om kirken på engelsk og polsk som er beregnet på turister som besøker kirken. Det vil komme en norsk brosjyre om kort tid. Til de som er interesserte i kirkens utforming og historie så har vi ennå jubileumsboken om St. Paul menighet til salgs på menighetskontoret.
—————————————————————
(I høymessen)
-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.