Kunngjøringer søndag 7. desember 2014

– Søndag, 7. desember (altså i dag) deltar St. Paul Menighet igjen ved lystenningen på Fløien, kl. 13.15. Alle er hjertelig velkommen til å være med på andakten og kirkekaffe på Fløirestauranten etterpå.

– I adventstiden blir det utvidet anledning til skriftemål, et kvarter før – til ca. et kvarter ut i høymessen, og et kvarter før – til et kvarter ut i engelsk messe.

– Tirsdag 9. desember kl. 20.00, synger koret «Korfuh» med gjester «Juletoner» i St. Paul kirke. Billetter kr. 100,-.

Menighetens julekonsert finner sted i St. Paul Kirke, lørdag, 13. desember kl. 16.30. Flere av menighetens kor synger julen inn. Velkommen.

– I adventstiden vil ungdommer fra menigheten ta opp ekstrakollekt etter alle søndagsmessene til inntekt for NUK og Caritas’ årlige Adventsaksjon. I år støtter Adventsaksjonen prosjekter for voldsforebygging blant unge i Columba.

– Det arrangeres «Hellig tre kongers fest» i gym-salen på St. Paul skole søndag, 11.1.2015, kl. 14.00 – kl. 16.30. Kr. 50 for barn, kr. 150 for familier. Påmel-ding og betaling til skolens resepsjon innen 19.12.

————————————————————-

(I høymessen)  Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.