Viktig kunngjøring fra sognepresten

Kjære troende.

Dere har kanskje fått med dere bråket omkring registreringen av katolikker i Norge som har vært fremme i nyhetsbildet i de siste ukene.

Den norske stat vil ikke anerkjenne at våre mange utenlandske katolikker er katolikker, uten at de aktivt registrer seg som medlemmer. Det medfører at titusenvis av katolikker som er flyttet til Norge fra katolske land, som vet at de er døpt katolsk og regner seg som katolske kristne, men som ikke vet at de aktivt må registrere seg som medlemmer i Den Katolske Kirke i Norge, ikke blir anerkjent som medlemmer.

Nå har fylkesmannen i Oslo og Akershus bestemt at alle som er ført opp i våre medlemsregistre etter 2010 skal kontrolleres for å se om det er noen som er urettmessig registrert. Dette kan føre til et alvorlig tap av medlemmer for Den Katolske Kirke i Norge. Dette berører antakelig i hovedsak polske og litauiske innvandrere.

OKB har startet en aksjon for å rydde opp i denne situasjonen. Menighetene blir bedt om å hjelpe til, særlig ved å være aktive når det gjelder registrering.

Det er viktig at alle katolikker registrerer seg som medlemmer ved å fylle ut registreringsskjemaer som er lagt ut bak i kirken og levere dem i sakristiet eller på menighetskontoret.

I første omgang ber vi alle som ikke har registrert seg om å gjøre det, og alle som er flyttet til Bergen i løpet av de siste 4 årene.

Hvis man vet at man har fylt ut et registreringsskjema, er det ikke nødvendig å gjøre det på nytt.

Så er det viktig å oppfordre alle man kjenner, som ikke er registrert, til å gjøre det. Ta med skjemaer hjem og gi det til andre og oppfordre dem til å registrere seg.

Det å registrere seg som medlem av Den Katolske Kirke er en troshandling, en bekjennelse av troen. Vær med å støtte opp om Kirken på denne måten.

Deres i Kristo,

Alois Brodersen

sogneprest