KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. NOV. 2017

Kosciol

– Familiemessen som skulle ha vært søndag, den 3.12. kl. 13, faller bort. I stedet blir det feiret en ekstraordinær tamilsk messe. F. Jeyanthan kommer fra Oslo for å feire denne messen.

– Etter den tamilske messen kl. 13, søndag den 3.12. arrangeres det en Bibel-quiz for barna i den tamilske katekese. Den finner sted på skolen i 3. etasje. Alle er hjertelig velkommen.

– Katolsk Forum inviterer til nytt møte på tirsdag 5. desember kl. 19.45 på skolens personalrom. Professor i kunsthistorie, Gunnar Danbolt, vil ha foredrag om: «Julekrybben i Kirkens liv». Inngangspenger kr. 30.

– Onsdag 6. og 13. desember er det Roratemesser i sta Sunniva kapellet kl 7.45. Alle er hjertelig velkomne

-Vi oppfordrer alle nytilflyttede og alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen. Det kan også gjøres via sms. Fremgangsmåte på arket.

 

————————————————————-

(I høymessen) – Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.