Dom Matthias besøkte Bergen

IMG_5676Dom Matthias (Joseph) HOANG VINH Can.Reg.  besøkte nylig sin gamle menighet til en stor glede for mange!

Pater Vinh var kapellan og sjelesørger for vietnamesere  i St. Paul menighet mellom 1985 og 1994. Han trådte inn i Klosterneuburg og avla evige løfter i 1999. Siden 1998 har han vært sogneprest i Tattendorf i erkebispedømmet Wien.