PREX seminar

DSCN7938 (2)Helgen 24-26 november var det igjen PREX seminar for den fillippinske gruppen i St Paul menighet med biskop Cantillas SDB fra Maasin i Filippinene. Rundt 40 troende deltok på seminaret. St Paul menighet har intervjuet biskop Cantillas.

Hva er et PREX seminar?  Ordet er en forkortelse for den engelske betegnelsen Parish Renewal Experience. Det er et seminar som tar sikte på å samle menighetens medlemmer til refleksjon, samtale og dypere kontakt med Skriften og Kirkens sakramenter i den hensikt å fornye fellesskapet.

Hvor kommer PREX bevegelsen fra? Den var opprinnelig en fornyelsesbevegelse for presteskapet startet av Fr. Charles Gallagher i USA som et svar på Pave Paul VI s Evangelii nuntiandi (1974). Den ble siden utvidet til å inkludere legfolket og kom etter hvert til Manila hvor den nå er godt utbredt i forskjellige menigheter. Jeg har selv reist rundt i mange år og holdt seminarer og støttet p. Johans PREX seminarer både tidligere i Zürich og etter at han kom til Norge i 2013, både i Bergen og Stavanger. Som tidligere leder av CBCP som er Den filippinske episkopale kommisjon for emigranter og omreisende folk, ser jeg dette som en god måte å holde kontakt med emigrantmiljøer rundt omkring i verden på grasrotnivå.

Hva skjer på dette seminaret? Seminaret består av ti foredrag, alle basert på Skiften med den hensikt at tilhørerne skal kunne fornye sine dåpsløfter og trenge dypere inn i troen. Det er både fellesforedrag og oppdeling i mindre grupper for ettertanke og «sharing», som er å dele sin erfaring og forståelse av Guds Ord med hverandre.  Det legges stor vekt på individuelle skriftemål men også på ritualer i fellesskapet etter en omvendelsesprosess. – Alt ledet av en prest og med den hensikt å styrke individer i deres åndelige vekst, samtidig som de får en dypere tilknytning til fellesskapet og slik kan delta med større engasjement i menighetens liv.

  • Til den som ikke fikk med seg seminaret i år, blir det nok mulighet neste gang.