Nye ministranter

img,gcsi,13D13F5B9412BFBFB17E63C93601B3C0E5CE928E,mpid,10,maxwidth,1433,maxheight,69111 nye polske ministranter, både gutter og jenter, ble høytidelig tatt inn i ministranttjeneste sist søndag – Kristi Kongefest. Nå finnes det 24 polsktalende ministranter i vår menighet se mer på polsk

St. Pauls menighet er velsignet med til sammen over 100 ministranter fra forskjellige grupper . De fleste (ca halvparten) tjener ved Høymesse på norsk og på andre språk, først og fremst vietnamesisk, mens andre er til stedet bare ved messer på sitt morsmål – engelsk, filippinsk, litauisk, polsk, spansk, Tamil osv.

Vi ber om Guds velsignelse for alle ministranter og takker for deres innsats. Også takk til foreldre som støtter ministranter både med oppfordring og som sjåfører på søndag morgen.

Barn etter Første Kommunion er hjertelig velkommen til å være med !  Spør gjerne presten eller lederen i St.Stefanus ministrantlag.

blogoslawienstwo-20