Advent – Kirkens: “Kom, Herre!”

tn_IMG_1664“Advent er ikke en kosetid, men en botstid. Før alle de store høytidene har kirken lagt inn en forberedelsestid preget av bot og bønn. Og i adventstiden er det – uventet nok for mange – ikke julen man fokuserer på, men på Kristi gjenkomst ved tidenes ende. Advent betyr jo “komme”, “ankomst”. Nettopp forventingen om Guds komme i Kristus føder ropet: – Kom! Advent er påkallelsens tid, bønneropets tid!” skrev pater Arnfinn Haram i 2009. Les mer