KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. DESEMBER

tn_IMG_2813 (2)

– I dag 17. desember. skal St. Paul Menighet delta med andakt ved P. Tao i «Advent på Fløien» kl. 13.15. Etterpå er det kirkekaffe i Fløirestauranten. Alle er hjertelig velkommen. Sognepresten har noen ekstra billetter til banen som man kan etter få høymessen eller ved Fløibanestasjonen inntil kl. 12.45.

– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 7.januar kl. 14 –16.30. Påmelding i døren. Se plakat på oppslagstavlen.

– Nummer 4/2017 av St. Olav Kirkeblad er kommet i postkassene til dem som ønsket gratis abonnement. Bladet er kommet i ny drakt, med til sammen over 80 sider med spennende og variert lesestoff til jul!
Det er fortsatt mulig å abonnere – send sms, epost, eller ring redaksjonen. Mer informasjon på websiden.

– Det blir i dag innsamling til Adventsaksjonen ved utgangen.

– Neste søndag, den 24.12., er på samme tid 4. søndag i Advent og Julaften. Da er det vanlig søndagsmesseprogram frem til og med polsk messe kl. 15. Juleprogrammet begynner med familiemesse kl. 17. Julemesseordningen er kunngjort på oppslagstavlen og lagt ut på menighetens nettsider og i papirform bak i kirken.

– Den 24.12. er det ingen kirkekaffe etter høymessen.