Menighetsbladet er nå på vei

Forside nov17Menighetsbladet er nå begynt å dukke opp i postkassene. Dersom det ikke dukker opp, ta kontakt med menighetskontoret for å kontrollere at riktig adresse er registrert i listene.

E-post: bergen@katolsk.no

Bladet kan også leses her.