Messer i Hordaland i jule- og nyttårshelgen

tn_IMG_1700 (2)BERGEN

Søndag, 24/12, 4. søndag i advent
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Messe på polsk, Marias Minde
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
Søndag, 24/12, Julaften 
17.00 Familiemesse
18.00 Messe på Marias Minde
19.00 Messe på vietnamesisk
21.00 Messe på polsk
23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke

Mandag, 25/12 1. Juledag
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
12.00 Messe på polsk, Marias Minde
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Tirsdag, 26/12 2. Juledag, St. Stefanus
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Messe på norsk
12.00 Messe på litauisk
14.00 Messe på vietnamesisk
17.00 Messe på tamil
18.00 Messe på filippinsk

Søndag, 31/12 Nyttårsaften Hl. Familie
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
16.15 Messe på tamil
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Mandag, 1/1 1. Nyttårsdag/Maria, Guds mor
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på tamil
15.00 Messe på polsk
16.30 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk

Lørdag 6/1 Epifani
16.00 Messe på litauisk
16.00 Messe på polsk, Marias Minde
18.00 Messe på latin

Søndag, 7/1 Epifani/Hellig tre kongers dag
09.00 Messe på norsk
10.00 Messe på Marias Minde
11.00 Høymesse
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på polsk
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på polsk
Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke
det står noe annet.

Hordaland utenom Bergen

VOSS, St. Olavs Senter
Søndag, 24/12 4. søndag i advent
11.00 Norsk høymesse
Mandag, 25/12 1. Juledag
11.00 Norsk Høymesse
Tirsdag, 26/12 2. JuledagSt. Stefanus
11.00 Polsk/norsk messe
Søndag, 31/12 Nyttårsaften/Hl. Familie
11.00 Norsk Høymesse
Mandag, 1/1 1. Nyttårsdag
11.00 Norsk messe
Søndag, 7/1 Epifani
11.00 Polsk/norsk messe

NORDHEIMSUND, Nordheimsund kirke
Tirsdag 26.12 kl. 15.00 (polsk)
AUSTRHEIM, Kyrkjelydshuset
Søndag 31.12 kl. 13.00 (engelsk/ filippinsk)
ØYGARDEN Oen bedehus
Lørdag 30.12 kl. 18.00 (Julemesse engelsk/filippinsk)
ALVERSUND Alversund kirke
Søndag 17.12 kl. 11.00 (polsk)

 

For oversikt over messer i Sogn og Fjordane i julen klikk her.