Bønn for kall og for prestekandidater på St. Eysteins seminar

St-Eystein

På fredag 26. januar – St. Eysteins dag – skal vi be under kveldsmessen kl. 19.00 for prestekall og særlig for seminarister ved St. Eystein presteseminar i Oslo.

Blant dem er Trym Andre Hellevig fra vår menighet. Trym får formasjon i det engelske presteseminaret i Roma (The Venerable English College) og studerer filosofi sammen med Joachim Teigen og Hai Nguyen på det pavelige universitetet Angelicum. Paul Opata og Josef Ottersen, diakonviet i august, har praktikum i år og de skal prestevies i St. Olav domkirke 21. april (Paul) og 23. juni 2018 (Josef).

Vi trenger flere prestekall og våre prestekandidater trenger vår bønn og støtte. Første torsdag i måneden er det bønn for kall i vårt bispedømme – alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Biskopen oppfordrer oss også til å bli med i Seminarets venner – se mer.