KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. JANUAR 2018

Kosciol

– I dag feirer vi Festen for St. Pauls omvendelse. Etter høymessen blir det menighetsfest i skolens gymsal med underholdning, loddsalg og mat fra mange land.

-Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg.

 

– I forbindelse med den økumeniske bønneuken for kristen enhet skal det være økumenisk gudstjeneste i Biskopshavn kirke den 25. januar kl.19.30. Alle oppfordres til å delta.

 

-Bergen Unge katolikker har første møte i Birgittakjelleren på torsdag 25. januar kl. 19.30.

 

-På fredag 26.januar – St Eysteins dag – skal vi under kveldsmessen kl. 19.00 be for prestekall og særlig for seminarister ved St. Eysteins seminaret i Oslo. Blant dem er Trym Andre Hellevig fra vår menighet.

Lørdag 27. januar blir det tilbedelse etter kveldsmessen. Mor Teresa søstrene og Fides bidrar.

– Fredag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet under messen kl. 19. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

 

-Nytt ekteskapskurs begynner 12. februar kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.