OGŁOSZENIA PARAFIALNe niedziela 28 stycznia 2018

  •  Od nowego roku szkolnego otwarta zostania Katolicka Szkoła Biblijna (katolsk bibelskole) przy klasztorze na Marias Minde. Szkoła prowadzić będzie kursy z zakresu religii katolickiej – taka wiary jak i praktyk religijnychm jak również podstawowego wykszta lcenie w zakresie katechezy dla dzieci i mlodzieży, a także ekonomii i administracji parafii. Zaintersowani proszeni sią o kontakt z odpowiedzialnym za te projekt, Pederem Solbergiem adres mailowy bibelskolen@katolsk.no. Więcej informacji na stronie internetowej parafii. Bergen.katolsk.no
  •  W piątek 2 lutego Swięto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej. Msza Święta dla całej parafii o godz 19.00 Msza Święta rozpoczyna sie od poświęcenia świec, które będziemyuywać w ciągu całego roku, i procesji ze świecami.Tego dnia modlimy się też w naszej diecezji o powołania. Po MSzy Świętej błogosławieńtwo Św. Błażeja.
  •  Kolejny kurs przygotowujący do Skaramentu Małżeństwa (w języku norweskim) rozpoczyna się w poniedzialek 12 lutego o godz 18.30 – 21.00 w Pokoju Nauczycielskim w St.Paul skole. Kurs trwa 5 tygodni : poniedziałek 12 i 19 lutego oraz 5, 12 i 19 marca. Kurs jest obowiązkowy dla osób chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Kolejny kurs będzie w październiku.

Po Sumie o godz 11.00 zapraszamy na kawę do Krypty.