KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. JANUAR 2018

tn_IMG_2813 (2)

-Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg. Kontaktinformasjon: Se plakat på oppslagstavlen eller på menighetens nettside: Bergen.katolsk.no.

– Fredag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet under messen kl. 19. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

-Nytt ekteskapskurs begynner 12. februar kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

————————————————————-

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.