“Ut på fastetidens vandring med entusiasme”

4ff469d6-d909-431c-9bfb-1be37319992a

Jeg oppfordrer først og fremst Kirkens medlemmer til å begi seg ut på fastetidens vandring med entusiasme, hjulpet av almissegiving, faste og bønn ” skriver pave Frans i sitt fastebudskap 2018

Kjære brødre og søstre,

nok en gang kommer Herrens påske! For at vi skal kunne forberede oss på den gir Gud oss i sitt forsyn fastetiden, som et «sakramentalt tegn på vår omvendelse» (Kirkebønn, 1. søndag i fastetiden, italiensk). Fastetiden sier oss at det er mulig, og den gjør det mulig, å vende tilbake til Herren av hele vårt hjerte og med hele vårt liv.

Med dette budskapet ønsker jeg også i år å hjelpe hele Kirken til å leve med glede og sannhet i denne nådetiden, og jeg henter inspirasjon i Jesu ord i Matteusevangeliet: «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste». (24,12)

Denne setningen er fra talen om verdens ende. Talen finner sted på Oljeberget i Jerusalem, nettopp der hvor Herrens lidelse vil ta til. Som svar på et spørsmål fra disiplene, forutsier Jesus en stor trengsel, og han beskriver den situasjonen som fellesskapet av troende vil kunne komme i: Vonde hendelser vil inntreffe, og falske profeter vil føre mange vill. Det vil da være fare for at kjærligheten, som er kjernen i evangeliet, slokner i hjertene.” Les hele budskapet på norsk på katolsk.no

(fot. Reuters/Tony Gentile)