KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. FEBRUAR 2018

kirkebilde

– Tirsdag den 20. februar kl. 19.45 inviterer Katolsk forum til foredrag med den kjente språkprofessoren v/Universitetet i Agder og tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim. Temaet er: «Bibelens språk i kvardagsspråket vårt». Det finner sted på personalrommet og alle er velkomne.

-BUK inviterer til messe og bowling torsdag 22.februar kl. 18. Oppmøte foran kirken.

-Det blir fasteretrett på Marias Minde 8.-11. mars ved p. Rory Mulligan. Tema: «Maria som forbilde for oss disipler». Påmelding før 1. mars til bergen@katolsk.no eller menighetskontoret. Se oppslag bak i kirken.

– I forbindelse med fasteretretten og på oppfordring fra Pave Frans i hans fastebudskap, vil vi 9. og 10. mars holde en 24 timers vake for Herren med sakramentstilbedelse og mulighet til skriftemål. Det skjer på Marias Minde og begynner med messe den 9.3. kl. 9, med påfølgende sakramentsutstilling og tilbedelse. Kirken på Marias Minde vil være åpen hele dagen og også tilgjengelig om natten. Det vil senere bli kunngjort et detaljert program.

-I samarbeid med St. Paul menighet vil Fosterhjemstjenesten i Bergen holde et informasjonsmøte for voksne som kan være interessert i å høre mer om hva det vil si å være et fosterhjem, et familiehjem eller et beredskapshjem. Møtet finner sted torsdag 15. mars klokken 18.30–20.30 på personalrommet på St. Paul grunnskole. Du binder deg ikke til noe ved å delta på informasjonsmøtet. Påmelding på menighetskontoret.

——————————————————————-

(I høymessen)-Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.