Med entusiasme inn i fastetiden

I St. Paul menighet begynte fastetiden med messe på Marias MInde og St. Paul skoles korsandakt i kirken om morgenen og fortsatte med  filippinsk messe kl. 17 og polsk messe kl. 18.  Til slutt var det messe på norsk  kl. 19.00 der Dom Alois, p Erik, p. Tao og fransiskanerpater Hallvar Hole fra Larvik konselebrerte og p. Hallvard holdte preken. St. Paul koret bidro med messe 7 og salmer som menigheten sang med stor iver. Nå er vi igjen på vei mot Jerusalem og Påske!

Her kommer noen bilder fra askeonsdagsmessen på norsk i St. Paul kirke

tn_DSC_1135 (2)

Prekenen var ved p. Hallvard Hole OFM

tn_DSC_1139 (2)

Asken fra fjorårets “palmer” blandes med vievann

tn_DSC_1144 (2)

“Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv.”

tn_DSC_1163

Utdeling av askekors til menigheten

tn_DSC_1168 tn_DSC_1177 (2) tn_DSC_1191