Biskop Bernts fastebudskap 2018

maxresdefaultKjære brødre og søstre i Kristus,

Fasten har ett mål. Det er ikke at vi skal leve asketisk i 40 dager, at vi skal skrifte, gå oftere i messen, bruke mer tid til bønn og bibellesning, gi mer til de fattige … Dette er midlene, som gjør oss godt, som vil gjøre oss til bedre medmennesker, og som – fremfor alt – vil bringe oss nærmere Gud. Målet er at vi skal feire påske. Vi skal møte den oppstandne Kristus, ham som Faderen oppvakte fra de døde. Påsken er ikke en historisk fest, det er den også, men den har ikke først og fremst med noe som skjedde for to årtusener siden å gjøre. Påsken er vår fremtid. Herren kaller oss til evig liv. Han er oppstandelsen og livet – vår oppstandelse og vårt liv. Les hele brevet og se video her