KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. DES. 2014

– I adventstiden vil ungdommer fra menigheten ta opp ekstrakollekt etter alle søndagsmessene til inntekt for NUK og Caritas’ årlige Adventsaksjon. I år støtter Adventsaksjonen prosjekter for voldsforebygging blant unge i Columba.

– Det blir kurs for Ungdom/Voksne som ønsker å lære mer om Den Gode Hyrdes katekese for barn fra 3 til 6 år. Dette kurset er også en forberedelse til aktiv deltagelse i katekesen i vår menighet. Kurset vil finne sted mellom fredag 20, februar og onsdag 25. februar 2015 og vil bli holdt på St. Paul skole. For mer informasjon se oppslag og brosjyrer bak i Kirken eller menighetens nettside.

– Det arrangeres «Hellig tre kongers fest» i gymsalen på St. Paul skole søndag, 11.1.2015, kl. 14.00 – kl. 16.30. Kr. 50 for barn, kr. 150 for familier.

St Paul menighet vil gjennom ordenslivets år be for kall hver første torsdag i måneden ved en time stille sakramentstilbedelse kl. 18. Oppstart: torsdag 5.februar. 5. april er skjærtorsdag og utgår\ erstattes med 12 april. Hjertelig velkommen.

————————————————————-

(I høymessen) Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.