Julehilsen fra sognepresten

imagesRBD147O2Kjære menighet!

Når året er på sitt mørkeste, feirer vi at Gud sendte sin Sønn til verden. Evangelisten Johannes skriver: «I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket men mørket tok ikke imot det.» (Joh 1, 4-5) Midt i mørketiden sender Gud sin Sønn for å lyse for oss, for å gi oss håp og vise oss veien til frelse.

Mange ganger kan det synes som vi er omgitt av mørke, ute i den store verden, i vår egen by og – ikke minst – i oss selv, både når det gjelder fristelsen til å gjøre det onde – og det mørke vi synes å være omsluttet av i vår lidelse.

Inn i vårt mørke, når natten synes å være på det dypeste, sender Gud oss sitt lys, som er Hans Sønn, som ble menneske. Gud kommer til oss som et nyfødt barn og fra dette barnet i krybben stråler frelsens lys opp for oss. Jesus kom for å frelse oss. Frelse, det betyr frihet, befrielse. Dvs. at Jesus vil befri oss; hva vil Han fri oss fra? Fra den ondes makt, fra syndens mørke.

Fra stallen i Betlehem stråler frelsens lys og opplyser vårt og hele verdens mørke. Ingen kan se et nyfødt barn og ikke bli berørt av det. Det rører ved vårt hjerte og vekker vår kjærlighet og vår omsorg. Når vi ser et barn, fylles vi av glede og fremtidshåp.

Derfor kom Gud til oss som et barn. Ingen kan gå forbi stallen i Betlehem og forbli uberørt av det guddommelige barn i krybben. Barnet, som er Gud og menneske, drar oss til seg, vekk fra vårt eget mørke, inn i sitt guddomslys. Han gir oss håp midt i en verden som synes full av håpløshet. Og håpet lar oss se et mål, som vi er på vei mot. Vårt mål hos Gud for øye, finner vi også kraft til å gå vår vei frem mot målet.

I Johannesprologen het det at: »Lyset skinner i mørket om mørket tok ikke imot det.» Så mange mennesker gjør nettopp det; de tar ikke imot lyset. Men videre heter det: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske kom nå til verden.» Det er barnet i krybben, Guds Sønn, Jesus Kristus. Ham har vi tatt imot i vår dåp; Ham bekjenner vi med vår tro og våre liv; «Han har kalt oss fra vårt mørke til sitt underfulle lys.» (1 Pet 2,9)

Så vil vi ikke være som mørket, som ikke tok imot Ham, men åpne våre hjerter for Ham, slik at Hans lys kan opplyse oss, tenne lyset i oss, slik at vi kan være lys for andre. Guds Sønn, som ble menneske til vår frelse, barnet i krybben, Han er Guds gave til oss. La oss ta imot Ham – og – gi Ham videre. Og må julefesten, feiringen av Vår Herres Jesu Kristi fødsel, være velsignet for dere alle.

Deres sogneprest Dom Alois

   REGISTRERING AV KATOLIKKER. Oslo Katolske bispedømme er avhengig av at alle katolikker registrer seg. Dette er eneste måten vi kan få kontakt med våre medlemmene på. Det er også viktig for menighetenes økonomi, siden vi få økonomiske bidrag for alle som er registrert. De som er registrert etter 2010 får brev i posten. DET ER VELDIG VIKTIG AT DERE SVARER PÅ DETTE BREVET. Vi ber de som ikke har registrert seg ennå om å gjøre det så snart som mulig. Spre dette budskapet til andre! Mer informasjon finner du på: http://www.katolsk.no/nyheter/2014/10/overordnede-retningslinjer-for-registrering-av-medlemmer-av-oslo-katolske-bispedomme

 

KATEKESE – til sammen ca 430 barn og ungdom kommer til katekese

I år er det 128 barn som forbereder seg til 1. kommunion: 82 i norsk katekese, 37 i polsk og 9 i litauisk. Barna mottar sin første Hellige Kommunion lørdag 25. eller søndag 26. april 2015. 

Ferming. I år er det tre kull som forbereder seg til ferming. Alle skal normalt fullføre en toårig forberedelse. Fra neste år blir konfirmasjonen i 9.klasse, mens i år er det for siste gang i 10.klasse. Konfirmasjon i år er lørdag 30.mai og søndag 31.mai i Johanneskirken. Til sammen 147 ungdommer skal motta sakramentet.

Vi har også 47 barn mellom 3 og 6 år som går på Den Gode Hyrdes katekese, og 30 på junior- og tweensgruppene.

NYHETER – KUNNGJØRINGER – KALENDER

Årets adventsaksjon: NUK og Caritas Norge støtter i år et prosjekt i Columbia. Ministranter og ungdomsgruppen samler inn penger etter hver messe frem til Jul.

Ordenslivets år: St Paul menighet vil dette året be for kall hver første torsdag i måneden ved en time stille sakramentstilbedelse kl. 18. Oppstart: torsdag 05.februar.

Søndag 4.januar Hellige tre kongers fest – vi venter de tre konger på besøk under Høymessen! Kollekten denne dagen går til Barne-missio.

Søndag 11.januar: Hellig tre kongers fest i St.Paul skole, Pris 50 kr for barn og 150 kr for familier. Påmelding til skolens resepsjon snarest etter Nyttår. 

KATOLSK FORUM – første møte i 2015 er tirsdag 20. januar kl 19.45. Professor emeritus Sverre Bagge skal holde foredrag om den hellige Olav.

Bønneuke for kristen enhet: Økumenisk gudstjeneste på Marias Minde torsdag 22.01. kl. 19.

MENIGHETSFEST – Paulusfest: søndag 25.januar.

Alle er hjertelig velkommen til høymesse og deretter til festen i gymsalen.

FASTERETRETT med p. Sigurd Markussen: torsdag 5.- søndag 8.mars 2015.

Søndag 7. juni Corpus Christi prosesjon – sett av dato på kalenderen !!

Montering av det nye orgelet starter 1. juni 2015. Dette betyr at kirken blir delvis stengt og at vi noen søndager låner Johanneskirken igjen. Og fremdeles trenger vi penger. Sett inn store eller små beløp inn på konto nr 3624.27.59537

 Ønsker du å gi kollekt uten kontanter? – bruk bankterminalen bak i kirken, etter Høymessen.

Mer informasjon finner du i Menighetsbladet, og på websiden: http://bergen.katolsk.no/

JULEMESSER I ST. PAUL MENIGHET 2014

Onsdag 24.12, Julaften 15.00 Familiemesse 17.00 Messe på vietnamesisk 18.00 Messe på Marias Minde 21.00 Messe på polsk 23.00 Midnattsmesse i St. Paul kirke

Torsdag 25.12, 1. juledag 10.00 Messe på Marias Minde 11.00 Høymesse 13.00 Messe på tamilsk 15.00 Messe på polsk 16.15 Messe på vietnamesisk 18.00 Messe på engelsk 19.30 Messe på polsk

Fredag 26.12, 2. juledag, St. Stefanus 10.00 Messe på Marias Minde 11.00 Norsk messe 17.00 Messe på tamilsk 19.00 Messe på vietnamesisk

Lørdag 27.12, St. Johannes/Den Hellige Families Fest 10.00 Messe på Marias Minde 13.00 Messe på litauisk 18.00 Messe på filippinsk

Søndag 28.12, Den Hellige Families Fest 09.00 Messe 10.00 Messe på Marias Minde 11.00 Høymesse 13.00 Messe på tamilsk 15.00 Messe på polsk 18.00 Messe på engelsk 19.30 Messe på polsk

 Onsdag 31/12, Nyttårsaften 09.00 Messe på Marias Minde 18.00 Takkemesse for det gamle år på tamilsk

Torsdag 1.1 2015 Nyttårsdag/ Maria, Guds mor 09.00 Messe på vietnamesisk 10.00 Messe på Marias Minde 11.00 Høymesse 13.00 Messe på tamilsk 15.00 Messe på  polsk 18.00 Messe på engelsk 19.30 Messe på polsk

Søndag 4.1 2015 Epifani/Hellig tre kongers dag 09.00 Fromesse 10.00 Messe på Marias Minde 11.00 Høymesse 13.00 Messe på tamilsk 15.00 Messe på polsk 18.00 Messe på engelsk 19.30 Messe på polsk

VOSS, St. Olavs Senter Torsdag 25.12 2014 1. juledag 11.00 Høymesse Søndag 28.12 2014 Hl. Familie 11.00 Høymesse Torsdag 1.1 2015 Nyttårsdag 11.00 Høymesse Søndag 4.1 2015 Epifani 11.00 Høymesse

Alle messene er i St. Paul kirke hvis ikke det står noe annet