ORGELMISJONEN – Orgelklubben Ferdinand har fått en avlegger !

orgelmisjonenOrgelklubben Ferdinand har fått en avlegger!

Misjonsmarken finnes i Phan Thiết i Vietnam hvor søstrene av Det Hellige Kors jobber med bl.a. skole og omsorg. Orgelmisjonens mål er å spre glede gjennom musikken og også å hjelpe til med orgel- og musikkundervisning ved bruk av metoden som det arbeides etter i Orgelklubben Ferdinand. Det skal vi prøve i Vietnam.

Senere håper vi også å sende elever fra Bergen til sommerkurs i Vietnam og organisere utveksling.

For at prosjektet skal være vellykket og mange barn kan lære å spille orgel – trenger man instrumenter!

Vi har (sammen med det vietnamesiske miljøet i Bergen og Stavanger) påtatt oss ansvaret for å samle inn penger til to digitale orgler. Disse skal brukes både i messen og til undervisning.

Johannus Orgelbouw fra Nederland leverer to orgler til Det Hellige Kors allerede før sommerferien i år.

Orgelmisjonen eies av Orgelklubben Ferdinand/St. Paul menighet  – det er oppstart 21. april 2018

Vær med! Bli en orgelmisjonær!       Og hjelp oss å spre glede blant barn og voksne!            Orgelmisjonens kontonr: 3633 33 06926

Se video med organist Amund Dahlen og p. Tao Nguyen:

 

Fakta:

23149-phan-thiet-locator-map

Vietnam har ca. 93 millioner innbyggere, ca 7% er katolikker

Kommuniteten Det Hellige Kors, i Phan Thiết bispedømme har sine røtter helt tilbake til 1700-tallet i den nordlige delen av Vietnam i erkebispedømmet Hue. I perioden mellom 1954 og 1975 ble søstrene drevet på flukt og til slutt tatt imot i bispedømmet Phan Thiết. Per dags dato har de 58 kommuniteter med rundt 350 nonner. Søstrenes hovedoppgave er å bistå bispedømmet i det pastorale arbeidet blandt rundt 180 000 katolikker i 77 menigheter.

Musikk og kor er viktige arbeidsområder i tillegg til katekese, speidergrupper, skole for blinde og døve og arbeid blant spedalske og andre trengende.

Her er noen bilder fra Kongregasjonens kirke og Katedralen i Phan Thiết:

 1. Congregation Phan Thiet - Vietnam

4. Congregation Phan Thiet - Vietnam

5. Congregation Phan Thiet - Vietnam

 

.01-Giao-Phan-PhanThiet-ChinhToa-00

.