Menighetsrådsvalg 9. og 10. juni 2018

Plakat Før Valg 180418I år er det valg av nytt menighetsråd. Menighetsrådet velges for en periode på to år.

Kan du tenke deg å være med i Menighetsrådet? Har du forslag til noen som burde være der?

Ta kontakt med valgkomiteen innen 1.mai:

Bente Braza  tlf 94350199  e-post: bente.braza@uib.no

Chau-Son Do tlf 40642200 e-post: cha-d@online.no

Pål Augland tlf. 90162472 e-post pal.augland@katolsk.no

Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet.

Les mer om menighetsrådets oppgaver  i vår menighet her