«Jeg har hatt et godt liv» sier søster Mary Doyle S.F.X.

fot. Børn Olav Hammerstad

fot. Børn Olav Hammerstad

«Jeg har hatt et godt liv» er tittelen på et intervju med sr. Mary og noen andre søstre på Marias Minde i avisen Dagen lørdag 5.mai. Teksten er illustrert med flotte bilder fra klosteret som forteller mye om klosterlivet og søstrene. Du kan lese hele artikkelen her

Innholdet er kanskje ikke særlig nytt for dem som har  kjent søstrene hele livet, men mange nye medlemmer i menigheten kunne ha glede av å lese om kongregasjonens historie og utvikling  de siste årene.

«St. Franciskus Xaveriussøstrene skjønte for ti år siden at klosteret kom til å dø ut hvis de ikke tok grep. Men å hente kandidater fra europeiske land viste seg vanskelig.» Det var ikke mulig å finne søstrene verken i England, Sverige, Italia eller Polen, men «Redningen for Marias Minde lå på den andre siden av jordkloden, i Vietnam. I mars 2011 landet seks vietnamesiske nonner i Bergen».

Søster Mary forteller at hun har hatt det godt som nonne hos Franciskus Xaveriussøstrene, og innrømmer at tiden hennes nærmer seg slutten, men på spørsmål om «kongregasjonen er over for godt» protesterer hun:

«Det er ikke slik jeg ser det. Dette er kanskje siste fase, men det er samtidig begynnelsen på en ny. Vi har planlagt at de seks søstrene som er her skal fortsette med vår misjon. De skal passe på kirken, være aktiv i menigheten. Allerede nå leder de kor, er aktive i katekesen og en av dem er organist. De skal fortsette der vi har sluttet.»

 

Du kan lese mer om Franciskus Xaverius søstrene her