KUNNGJØRINGER SØNDAG 27. MAI 2018

tn_IMG_2813 (2)

– Husk at det søndag den 3. juni er Kristi Legemsfest. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken kl. 14 og polsk høymesse i St. Paul kirke også kl. 14. Prosesjonene møtes på Museumsplass ved det første alter og går så videre til John Lunds plass, Olav Kyrres plass og 4. alter blir i år på skoleplassen ved St. Paul. Det er norsk messe i St. Paul kl. 9, men messene kl. 11 og kl. 13 faller bort. Den polske messen kl. 15 er flyttet frem til kl. 14. Engelsk messe kl. 18 finner sted som vanlig.

-Det blir menighetsrådsvalg i krypten lørdag 9. juni og søndag 10.juni. Vi har 21 gode kandidater på valg og vi ber om at alle som er konfirmert og tilhører St. Paul menighet bruker sin stemmerett. Kandidatlisten henger på oppslagstavlene og ved valget skal du krysse av for 6 personer.

-Norges Unge Katolikker minner om sommerens leirer. Vestlandsleiren for barn mellom 8-14 år avholdes 25.juni – 1. juli på Fredtun leirsted på Karmøy. Se nuk.no for mer informasjon.

-Mor Teresa- søstrene samler inn sommerklær for flyktninger i Athen. De tar imot gaver i prestegården mandag-fredag mellom kl. 14-19 frem til 1. juni.

– På St. Hansaften, den 23. juni blir det et stort felleskirkelig arrangement med lovsang og bønn på Bergenhus Festning. St. Paul Menighet deltar også. Arrangørene søker frivillige som kan hjelpe til med gjennomføringen av arrangementet. Mer informasjon finner man på: «kronham2018.no»

 (I høymessen)-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.