KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. JUNI 2018

Kosciol

– Det skal være valg til nytt menighetsråd lørdag 9. juni og søndag 10.juni i forbindelse med messene. Valget foregår i Krypten. Det er mulig å forhåndsstemme fra mandag 4.juni til fredag 8.juni i åpningstiden på menighetskontoret. 21 gode kandidater stiller til valg og vi oppfordrer alle som er konfirmert og tilhører St. Paul menighet til å bruke sin stemmerett. Kandidatlisten henger på oppslagstavlene og på stemmeseddelen skal du krysse av for 6 personer.

 

– Fredag 8. juni blir det Sommerkonsert i St. Paul kirke med kirkens barnekor og St.Paulkoret.

 

– Lørdag den 9. juni vil den siste av Orgelklubbens Lørdagskonserter finne sted. Organist Harald Holtet med elever spiller kl. 15.00.